polystyrenové desky

  • Saint-Gobain Fórum 2018 (1)

    Co mají společného zámek ve Versailles a pyramida muzea v Louvru? Pojí je bohatá historie francouzské společnosti pocházející z Paříže a malé vesnice Saint-Gobain, kde sídlily jejich první dvě továrny – sklárny, které se spojily. Zrcadla určená pro zámek ve Versailles, vyrobená podle patentu společnosti, který jí udělil sám Ludvík XIV., nebo prosklení konstrukce pyramidy muzea v pařížském Louvru, to jsou dva příklady realizací tohoto předního světového výrobce skla a dalších stavebních materiálů.

    Číst článek

  • Polystyren s 50letou zárukou

    Polystyrenové desky Styro jsou oblíbené, rádi je používáte a jejich kvalitu potvrdili i odborníci.

    Číst článek